Na een periode van 15 jaar komt er een einde aan Swon Contact: een laagdrempelige manier voor ouderen om met ondersteuning van het ouderenwerk met elkaar in contact te komen om samen activiteiten te ondernemen. Tot nu toe deden we dat d.m.v. het uitbrengen van een krant met advertenties en via deze website.
Gaandeweg de jaren blijkt de belangstelling voor deze manier van contact zoeken terug te lopen. Ook past het aanbod van dit type dienstverlening niet meer in de missie en visie van Sterker sociaal werk. Tegelijkertijd zien we ook dat er steeds meer alternatieven zijn voor ouderen om elkaar te ontmoeten, liefst zo dicht mogelijk in de directe woonomgeving. Als Sterker ouderenwerk hebben we al een groot aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden met een extra stukje ondersteuning en dat blijven we ook doen.
Swon Contact gaat stoppen met ingang van 1 juni 2018 en dat doen we met een afsluitende bijeenkomst voor deelnemers op 31 mei a.s. Zij krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeten en worden geïnformeerd over ontmoetingsmogelijkheden die er voor ouderen in Nijmegen zijn.

 

Geïnteresseerd?